Over de Tafelronde 145 Oosterhout

De Nederlandse Tafelronde stamt oorspronkelijk af van de Round Table, opgericht op 14 maart 1927 in Norwich, Engeland. Oprichter Louis Marchesi hield toen een inspirerende bijeenkomst met een groep jonge mannen uit verschillende beroepsgroepen. Marchesi was lid van een andere serviceclub, maar zag kansen om het beter te doen.

Zo vond hij het een nadeel dat er geen leeftijdsgrens was. De oudere, meer ervaren mannen in het gezelschap beknotten de jongeren in hun gevoel van vrijheid, was zijn mening. Ook dacht hij dat een leeftijdsgrens het verenigingsleven zou stimuleren, omdat er steeds jonge aanwas zou zijn. Hij stelde de leeftijdsgrens vast op veertig jaar.

Daarnaast concludeerde Marchesi dat een rijke diversiteit aan beroepen binnen de club wenselijk zou zijn, maar wel binnen een beperkt aantal classificaties. Leden zouden bevriend raken, leren van elkaars inzichten en begrip krijgen voor elkaars standpunten. Via de club zou men belangstelling krijgen voor andere vakken, beroepen en liefhebberijen.

De club zou bovendien van alle leden aandacht vragen voor de nationale en internationale samenleving. Via de Round Table zou elk lid ‘opgewekt’ moeten worden en op zijn eigen vakgebied mee moeten werken om de gemeenschap te dienen. Daarmee zouden de leden van de Round Table een voorbeeld zijn voor anderen in de uitoefening van hun beroep of functie.

Om dit te bereiken werden geregeld bijeenkomsten gehouden. Leden hielden om beurten een voordracht. Soms werden gastsprekers uitgenodigd om hun mening over een bepaald onderwerp te delen, met een interessante gedachtewisseling of discussie tot gevolg. Ook werden tijdens deze bijeenkomsten activiteiten bedacht waarmee de plaatselijke gemeenschap kon worden ondersteund.

De Nederlandsche Tafelronde

De geschiedenis van de Tafelronde in Nederland begint in 1935. Henk Bruna, oprichter en erelid, ging stage lopen in Reading, Engeland. Via zijn werkzaamheden kwam hij in contact met de Round Table. Hij kreeg de vraag of hij in Nederland een dergelijke organisatie wilde oprichten. Dat wilde hij graag, maar zijn opleiding voerde hem eerst naar andere buitenlanden.

Toen Bruna in Nederland terugkwam en zijn vriendenkring zich weer begon te vormen, brak de Tweede Wereldoorlog uit. De kansen om een Round Table op te richten waren voorlopig verkeken. Wel zag Bruna in de oorlogsjaren eens te meer de wenselijkheid van een vriendenkring naar model van de Round Table. In het laatste oorlogsjaar begon hij met de vorming daarvan en zodra Nederland in 1945 was bevrijd nam hij contact op met de R.T.B.I..